Mieszanie

Mieszaki wsadowe oraz systemy ważenia mieszarek ciągłych *

 Dotychczasowe, ręczne metody dozowania materiałów sypkich w różnych procesach produkcyjnych są wypierane przez nadające się do zautomatyzowania i do zoptymalizowania, metody dokładnego dawkowania poszczególnych składników. Proces mieszania różnych produktów sypkich odbywa się w mieszarce, której zawartość może być uzupełniania w sposób ciągły lub okresowy (wsadowo).

 W swoich aplikacjach dotyczących mieszarek ciągłych Firma Coperion K-Tron stosuje dwa rodzaje  dokładnego naważania dozowanych produktów (Więcej w zakładce  "Mieszarki grawimetryczne")

 Obecnie wiele procesów wymaga większej elastyczności oraz możliwości szybkiego mieszania sypkich produktów o różnych cechach, często w warunkach szczelności procesu. 

Dla takich potrzeb firma DEC opracowała nową technologię spełniającą te wymagania. (Więcej w zakładce  "Mieszarki wsadowe ")

 Dzięki zastosowaniu zautomatyzowanego, wagowego systemu ciągłego uzupełniania półproduktów wyjściowych, można uzyskać zmniejszenie kosztów produkcji, obniżyć czas procesu oraz zmniejszyć wydatnie ilość odpadów, przy zwiększeniu dokładności i powtarzalności procesu.

 Szczegóły aplikacji traconej wagi (LIW) oraz przyrostu wagi (GIW)

 Produkcja jakiegokolwiek produktu mieszanego obejmuje kilka etapów pośrednich składających się z przenoszenia i dozowania poszczególnych składników na podstawie ich wymaganej wagowej ilości procentowej w mieszaninie.

Ogólnie biorąc, istnieją dwa systemy ważenia i podawania sypkich składników do mieszarki.

Obydwie metody dawkowania składników: przyrostu wagi (Gain-in-Weight =GIW) oraz traconej wagi (Loss-in-Weight =LIW), pozwalają na uzyskanie dokładnego i skutecznego dostarczenia surowców do mieszarki.

 
TEKPRO Dec Group Metody dawkowania składników: przyrostu wagi (Gain-in-Weight =GIW) oraz traconej wagi (Loss-in-Weight =LIW)  Stacja dozowania składników metodą przyrostu wagi (GIW) składa się z kilku dozowników wolumetrycznych (objętościowych) dostarczających poszczególne półprodukty do zbiornika ustawionego na systemie wagowym.

Układ pomiaru traconej wagi (LIW) polega na zastosowaniu kilku dozowników wagowych (grawimetrycznych) ustawionych na indywidualnych układach pomiaru wagi każdego ze składników.

  

  Loss-in-Weight Batching Gain-in-Weight Batching
TABELA PORÓWNAWCZA
Dokładność

0.1 - 0.5 % wagi wsadu składnika

0.5% lub więcej pojemności zbiornika lub maksimum pomiaru układu wagowego

Dozowanie pojedynczego składnika Doskonałe Dobre - zależy od ilości partii danego składnika w stosunku do maksimum układu pomiarowego. Silna zależność pomiędzy wielkością zbiornika mieszarki a procentową ilością składnika
Dozowanie wieloskładnikowe Najlepsza - to jest najszybsza metoda dozowania jednoczesnego kilku składników Dobra - tylko jeden składnik w tym samym czasie
Koszt Średni - każdy dozownik wymaga ustawienia na własnym układzie naważania Niski - tańsze dozowniki wolumetryczne i jeden układ tensometryczny mieszarki
Możliwość dozowania produktów niebezpiecznych TAK TAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dozowanie składników metodą przyrostu wagi z uwagi na sekwencyjne podawanie każdego ze składników wymaga dłuższego czasu napełniania mieszarki niż za pomocą układu traconej wagi. Sekwencyjne uzupełnianie składników powoduje powstawanie warstw w zbiorniku mieszarki i wymaga dłuższego czasu mieszania.

 UWAGI

* Urządzenia do mieszania w fazie ciekłej to mieszalniki, ciał sypkich – mieszarki.

Batchmixer = mieszarka wsadowa

Gravimetric Blender = mieszarka grawimetryczna (wagowa)

Metody dawkowania składników:

  • metoda przyrostu (sumowania) wagi = Gain-in-Weight =GIW
  • metoda traconej wagi (ważenie ubytkowe) =  Loss-in-Weight =LIW

System szczelności procesu = Containment System – to pasywny system bezpieczeństwa polegający na otwieraniu i zamykaniu np. beczek zawierających szkodliwe płyny i proszki, a także na ich opróżnianiu, napełnianiu, dozowaniu, w warunkach całkowitej separacji produktu oraz jego oparów czy śladów cząsteczkowych od otaczającego środowiska i miejsca pracy.

System taki zapewnia pełną hermetyzację i separację pojemnika oraz jego zawartości od otoczenia, w czasie procesów związanych z jego opróżnianiem czy napełnianiem.

Opatentowany przez firmę DEC system „DCS” = Drum Containment System, opisany także w zakładkach "mieszarki wsadowe", "hermetyzacja", "mikronizacja" oraz "załadunek beczek".

Dostarczamy urządzenia do
obsługi materiałów sypkich w zakresie:
2018-09-27
Polagra Tech 2018 w Poznaniu (30.09.-04.10.) oraz SyMas Maintenance w Krakowie (10.10.-11.10)
Już wkrótce Dec Poland Tekpro pojawi się na dwóch ważnych imprezach targowych. Polagra Tech 2018 w Poznaniu (30.09.-04.10.) oraz SyMas Maintenance w Krakowie (10.10.-11.10). Zapraszamy na nasze stoiska.
więcej»
2018-07-18
Nowe Biuro Techniczne w Rzeszowie.
DEC Poland Tekpro otworzyło nowe Biuro Techniczne w Rzeszowie.
więcej»