Dozowniki taśmowe

Grawimetryczny dozownik taśmowy materiałów sypkich (SWB) ma zastosowanie w aplikacjach wymagających wysokiej dokładności dozowania, szczególnie w miejscach o ograniczonej wysokości pomieszczenia.
Dozowniki taśmowe produkowane przez firmę Coperion K-Tron są stosunkowo prostymi a przez to niezwykle niezawodnymi dozownikami grawimetrycznymi.
 

TEKPRO Dec Group dozownik taśmowy Coperion K-TronGrawimetryczny dozownik taśmowy może być stosowany do dozowania, odmierzania czy porcjowania. Najczęściej występującą aplikacją jest odważanie w procesach ciagłej produkcji.
Możliwościom różnych zastosowań dozownika taśmowego sprzyja jego  specjalne i uniwersalne oprogramowanie. 
Dozownik taśmowy (SWB = Smart Weigh Belt) jest często kluczowym elementem linii do odważania wielu różnych produktów sypkich. Często stanowi element końcowy po zbiorniku zasypowym lub po urządzeniu dozowania wstępnego, jaki może stanowić wolumetryczny dozownik ślimakowy. Dla celów pomiarowych - mierzenia i sumowania ilości różnych produktów wprowadzanych do procesu - oprogramowanie dozownika ustawia się tak by wymusić jego stałą i niezmienną prędkość w czasie.

 Zasada działania

TEKPRO Dec Group grawimetryczny dozownik taśmowy Coperion K-Tron W grawimetrycznym dozowniku taśmowym produkt jest zsypywany w sposób ciągły na taśmę przenośnikową poprzez odpowiedni wlot lub odpowiedni dozownik wstępny. Układ tesometrów mierzy masę produktu znajdującego się na odpowiednim odcinku taśmy.

Kontroler dozownika w sposób ciągły dokonuje porównania ustawionej masy z masą produktu na taśmie, tak by poprzez odpowiednie zmiany prędkości poruszającej się taśmy przenośnika zachować odpowiednią dokładność dozowania. 

Każda chwilowa zmiana ilości lub gęstości produktu jest natychmiast wychwycona przez układ pomiarowo-kontrolny, który odpowiednio kompensuje prędkość taśmy dozownika. 

Grawimetryczne dozowniki taśmowe mogą być umieszczane bezpośrednio pod silosem czy zbiornikiem zasypowym, co czyni je szczególnie użytecznymi przy produkcji żywności, karmy dla zwierząt, pasz, detergentów czy w wielu różnych procesach chemicznych. 

Z uwagi na to że wlot dozownika ma regulowaną szerokość, objętość zasypywanego na taśmę produktu można zmieniać i dostosowywać do aktualnych potrzeb czy różnych produktów. 

Przewaga grawitacyjnego dozownika taśmowego nad dozownikami działajacymi na zasadzie pomiaru traconej wagi to:

 • Stosunkowo niższa cena dla dużych ilości dozowanych produktów w krótkim czasie
 • Brak urządzeń do uzupełniania produktu
 • Kompaktowa budowa i mała wysokość urządzenia

 Dozownik taśmowy umożliwia delikatne przemieszczanie produktu podczas dozowania, co jest często niezwykle istotną zaletą w porównaniu do dozowników ślimakowych. Dlatego też najczęściej tym sposobem dozowane są takie produkty jak:

 • Płatki (kukurydziane, pszenne, otręby)
 • Warzywa i owoce
 • Delikatne produkty, takie jak krojone lub mrożone warzywa i owoce
 • Produkty twarde i wysokościerające
 • Produkty o niskiej temperaturze topnienia (płatki tłuszczu)

 Grawimetryczny dozownik taśmowy Coperion K-Tron dla średnich i dużych wydajności dozowania

TEKPRO Dec Group dozownik taśmowy Coperion K-Tron Dozowniki taśmowe produkowane są w dwóch szerokościach taśmy: 300 oraz 600 mm, a także z otwartą lub zamkniętą obudową. Opcja oprogramowania auto-tarowania dodatkowo skraca czas przestoju dozownika podczas jego konserwacji i kalibracji.

Dozownik z otwartą obudową stosujemy przy bezpośrednim wsypywaniu produktu na pas przenośnika. Funkcja ta jest niezwykle korzystna w przypadku stosowania produktów niezwykle zimnych lub gorących.

 Autotarowanie z opcjonalnym dodatkowym modułem wagowym

TEKPRO Dec Group dozownik taśmowy Coperion K-Tron Rama mechaniki dozownika, wysuwana z obudowy na teleskopowym suporcie powinna być regularnie sprawdzana i czyszczona, tak by zapobiegać osadzaniu się produktu którego pozostałości mogą zakłócać proces ważenia oraz powodować problemy z układem napędu taśmy.

Dozownik taśmowy firmy Coperion K-Tron jest pierwszym dozownikiem posiadającym opcję ciągłego i natychmiastowego tarowania.

 W opcji tej wykorzystuje się dwa moduły tensometryczne SFT (Smart Force Transducer). Pierwszy moduł mierzy wagę taśmy przed nasypaniem produktu wraz z materiałem który mógł się przykleić do pasa transportowego. Drugi moduł SFT wskazuje masę produktu już nasypanego na taśmę. Odczytując te sygnały sterownik dozownika kompensuje zadaną wagę z sygnałami różnicowymi poprzez chwilowe zmiany prędkości taśmy przenośnika, osiagając długotrwałą stabilność i dokładność dozowania.

 Dużą dokładność uzyskujemy nawet dla produktów lepkich i przywierających do taśmy dozownika, dzięki czemu uzyskujemy zwiększenie dokładności oraz okresów międzyserwisowych. O konieczności dokonania serwisu (czyszczenia taśmy i układu napędowego) informuje odpowiedni wskaźnik.

 Wszystkie dozowniki taśmowe firmy Coperion K-Tron wyposażone są w opracowane i produkowane przez Coperion K-Tron czujniki tensometryczne SFT, posiadające:

 • Wysoką rozdzielczość pomiaru (1:4,000,000)
 • Niewrażliwość na zakłócenia elektryczne w czasie przesyłu danych
 • Odpowiedni mikroprocesor do linearyzacji wyjścia czujnika i kompensacji temperaturowej
 • Fabryczną kalibrację
 • Eliminację wpływu na proces ważenia przez małe częstotliwości pochodzące od drgań i wibracji innych urządzeń

 Strona Producenta

Video

Dostarczamy urządzenia do
obsługi materiałów sypkich w zakresie:
2018-09-27
Polagra Tech 2018 w Poznaniu (30.09.-04.10.) oraz SyMas Maintenance w Krakowie (10.10.-11.10)
Już wkrótce Dec Poland Tekpro pojawi się na dwóch ważnych imprezach targowych. Polagra Tech 2018 w Poznaniu (30.09.-04.10.) oraz SyMas Maintenance w Krakowie (10.10.-11.10). Zapraszamy na nasze stoiska.
więcej»
2018-07-18
Nowe Biuro Techniczne w Rzeszowie.
DEC Poland Tekpro otworzyło nowe Biuro Techniczne w Rzeszowie.
więcej»