Mieszarki statyczne

Statyczna mieszarka strefowa firmy Coperion K-Tron "ProBlend" ™ służy do mieszania i homogenizacji materiałów sypkich w zbiorniku zasypowym lub silosie.

Dzięki swojemu specjalnemu ukształtowaniu geometrycznemu, ta kompaktowa i prosta mieszarka wytwarza kilka stref, w których przepływ produktu przechodzi z różnymi prędkościami i czasami.

W rezultacie tego procesu, odprowadzany ze zbiornika czy silosu produkt zawiera ujednoliconą mieszaninę materiałów.

 Zastosowanie kombinacji przepływu masowego z przepływem ukierunkowanym pozwala na homogenizację mieszanki i redukuje efekt rozdzielenia się produktów we wszystkich aplikacjach i systemach wymagających mieszania zamkniętego, wsadowego czy ciągłego.

 Zastosowania

Mieszarka strefowa ProBlend ™ zapewnia wymieszanie w silosie lub zbiorniku zasypowym, poprzez wytworzenie różnych stref produktów w próżnych ich ilościach. Wsypane produkty mieszają się ze sobą przy opuszczaniu zbiornika.

Wykonanie

Dzięki swej specjalnej geometrii oraz umiejscowieniu w silosie, mieszarka tworzy  kilka stref przepływu produktu,  który przechodzi przez silos z różnymi prędkościami i czasami przebywania w danej strefie. W rezultacie takiego działania, wysypywany produkt zawiera jednorodną mieszaninę materiału z całego silosa lub zbiornika.

 Mieszarka ta wykorzystuje jednoczesny przepływ masowy produktu (pierwsze weszło – pierwsze wyszło) oraz przepływ tunelowy (pierwsze weszło – ostatnie wyszło) do uzyskania homogenizacji mieszanki i zmniejszenia skutków segregacji, nawet krańcowo różnych materiałów.

 Dane techniczne

Standardowa specyfikacja mechaniczna:

• Dostępne wykonanie ze stali węglowej lub nierdzewnej
• konstrukcja spawana
• stożek o kącie 60 stopni z górnym kołnierzem montażowym
• średnica standardowego otworu rozładunkowego równa jest 305 mm [12 cali], wyjście kołnierzowe

 Dodatkowe funkcje

• Umożliwia łatwą przebudowę istniejącego silosu na silos-mieszalnik
• Wytrzymała konstrukcja bez ruchomych części, które mogą się uszkodzić, brak konieczności serwisowania
• Brak martwych stref oraz miejsc w których mógłby zawieszać się produkt.
• Możliwość dostosowania do szczególnych wymagań produktu, która odbywa się poprzez zmianę geometrii mieszalnika
• Nadaje się do silosów i zbiorników o średnicach od 1,2 m [4 ft] do 3,6 m [12 m]
• Brak dodatkowych kosztów eksploatacji

 Wydajność

Statyczna mieszarka strefowa ProBlend jest przeznaczona dla każdego materiału sypkiego. Może łatwo obsługiwać dowolny produkt, który wysypuje się ze zbiornika zasypowego o kącie 60 stopni. Odpowiednie ukształtowanie przegród mieszarki przeciwdziała zbrylaniu się produktu oraz zmniejsza prawdopodobieństwo powstawania mostków oraz osadzania się produktu na ściankach (tzw. „rat holing”).

Nawet odmienne produkty będą dobrze się mieszać. Dotyczy to również mieszania materiałów o różnych właściwościach przepływowych, takich jak granulki z płatkami, lub produktów drobnych z gruboziarnistymi. Jeśli jeden materiał płynie łatwo, podczas gdy ukształtowanie lub tarcie cząsteczkowe innego materiału powoduje jego słaby przepływ, mieszanie trwa trochę dłużej. Taki produkt wymagać może konieczności ponownego wymieszania lub dwukrotnego „odwrócenia”.

Wydajność procesu jest znacznie lepsza jeśli mieszarka strefowa jest używana do mieszania materiałów o podobnych właściwościach przepływowych.

 Często stosuje się więcej niż jednokrotne mieszanie.

 • Mieszanie produktu podczas napełniania nim zbiornika poprzez jego recyrkulacje z dołu do góry.
• Mieszanie produktu w czasie opróżniania zbiornika materiału poprzez jego recyrkulacje z dołu do góry.
• Jeśli zmieszany materiał jest przenoszony do innego, docelowego zbiornika zasypowego, może tam wystąpić segregacja /rozdzielenie, rozwarstwienie/ produktu. W zależności od właściwości produktów, jego skłonności do segregacji, oraz wymaganego stopnia zmieszania, zastosowanie dodatkowej mieszarki strefowej może być pożądane w zbiorniku docelowym.

 Korzyści przemysłowe

• Mieszarka może być stosowana w cyklu jednorazowego lub recyrkulacyjnego wmieszania zawartości silosu.
• Nadaje się zarówno dla systemów mieszania wsadowego jak i ciągłego.
• Umożliwia ponowne wykorzystanie produktu poza specyfikacją, np. przemiału lub materiału pochodzącego z recyklingu poprzez zmieszanie go z głównym składnikiem.
• Nadaje się do tworzenia mieszanek wieloskładnikowych.
• Montaż nad procesem zsypywania lub konfekcjonowania mieszanki, umożliwia zmniejszenie rozwarstwienia produktu i zwiększenie jego jednorodności.
• Ciągła praca bez dodatkowego czasu opóźnienia (mieszanie następuje podczas wsypywania produktu).
• W dziedzinach przemysłu związanych z mieszaniem składników otrzymana homogeniczność produktu zapewnia jednolitość koloru oraz innych pożądanych właściwości produktu.
• W przemyśle tworzyw sztucznych nadaje się do mieszania, recyklingu, i wszędzie tam gdzie łączy się w tym sposobem półprodukty..
• W przemyśle spożywczym i chemicznym, nadaje się do mieszania lub zapobiegania segregacji wszelkich swobodnie płynących produktów sypkich, takich jak kawa, zboża, płatki, karma dla zwierząt, przyprawy, nawozy czy detergenty….

Dostarczamy urządzenia do
obsługi materiałów sypkich w zakresie:
2018-09-27
Polagra Tech 2018 w Poznaniu (30.09.-04.10.) oraz SyMas Maintenance w Krakowie (10.10.-11.10)
Już wkrótce Dec Poland Tekpro pojawi się na dwóch ważnych imprezach targowych. Polagra Tech 2018 w Poznaniu (30.09.-04.10.) oraz SyMas Maintenance w Krakowie (10.10.-11.10). Zapraszamy na nasze stoiska.
więcej»
2018-07-18
Nowe Biuro Techniczne w Rzeszowie.
DEC Poland Tekpro otworzyło nowe Biuro Techniczne w Rzeszowie.
więcej»