Rozładunek beczek

TEKPRO jest producentem urządzeń DCS* według standardów wypracowanych przez firmę DEC.

Wiele substancji chemicznych (w postaci proszku lub płynu) przewożonych jest w jednorazowych beczkach. Produkty te na ogół są wysoce toksyczne, reaktywne, żrące i niebezpieczne dla obsługi i środowiska. Przepisy oraz zdrowy rozsądek nakazują zastosowanie sposobu opróżniania beczek z tych substancji w sposób zapewniający bezpieczeństwo zarówno dla pracowników jak i środowiska naturalnego.
Firma DEC opracowała system DCS (Drum Containment System), umożliwiający opróżnianie beczek zawierających niebezpieczne substancje w sposób prosty, skuteczny i niezwykle bezpieczny.
DCS (Drum Containment System) jest urządzeniem składającym się ze stalowej komory rękawicowej (izolatora farmaceutycznego) , wyposażonej w szklaną pokrywę. Ergonomiczna budowa zapewnia obsłudze komfortową i bezpieczną pracę, umożliwiając stosowanie procedur przeciwdziałających przedostawaniu się produktu do środowiska.  Jest to najekonomiczniejszy system, zapewniający pełną hermetyzację i separację pojemnika oraz jego zawartości od otoczenia, w czasie procesów związanych z jego opróżnianiem czy napełnianiem. System DCS, który dzięki swojej kompaktowej, ergonomicznej i przenośnej budowie umożliwia:

  • TEKPRO DEC GROUP DCS całkowicie odizolowany proces opróżniania beczekBezpieczne opróżnianie beczek substancjami tosycznymi i żrącymi w postaci proszku lub płynu
  • Całkowitą szczelność procesu (brak zapachów)
  • Pełne zabezpieczenie produktu, środowiska oraz personelu obsługi
  • Obsługa różnych typów beczek i pojemników
  • Dozowanie produktu

System opróżniania i beczek "DCS" został specjalnie zaprojektowany do obsługi oraz dozowania proszków i cieczy toksycznych, żrących, niebezpiecznych, zapewniając pełną kontrolę i bezpieczeństwo procesu.

W procedurze bezpiecznego, odizolowanego całkowicie procesu opróżniania beczek stosowane są lance ssące, zamontowane w odpowiednio wentylowanych i uszczelnionych rurach. Umożliwia to pracę bez dodatkowych środków ochrony osobistej, takich jak pełna odzież ochronna czy izolowane kabiny.TEKPRO DEC GROUP DCS całkowicie odizolowany proces opróżniania beczek
System "DCS", może być wyposażony w dodatkowy układ wagowy, umożliwiający precyzyjne dozowanie przelewanych (przesypywanych) substancji.

System jest szczególnie zalecany dla produktów o silnym zapachu, trujących i reaktywnych, których nawet śladowe ilości (< 1μg/m3) są w odpowiedni sposób wychwytywane i usuwane na zewnątrz stanowiska pracy.

Urządzenia systemu "DCS", są zaprojektowane do łatwego czyszczenia w miejscu pracy.

TEKPRO DEC GROUP DCS całkowicie odizolowany proces opróżniania beczek* ->> DCS - Drum Containment System*

Opatentowany przez firmę DEC system "DCS" = Drum Containment System, wstosowany w transporcie proszków i antyskażeniowych systemach procesowych  - to pasywny system bezpieczeństwa polegający na otwieraniu i zamykaniu beczek zawierających szkodliwe płyny i proszki, a także na ich opróżnianiu lub napełnianiu, w warunkach całkowitej separacji produktu oraz jego oparów czy śladów cząsteczkowych od otaczającego środowiska i miejsca pracy. System "DCS" zapewnia pełną hermetyzację i separację pojemnika oraz jego zawartości od otoczenia, w czasie procesów związanych z jego opróżnianiem czy napełnianiem.

Dodatkowe informacje

Dostarczamy urządzenia do
obsługi materiałów sypkich w zakresie:
2018-09-27
Polagra Tech 2018 w Poznaniu (30.09.-04.10.) oraz SyMas Maintenance w Krakowie (10.10.-11.10)
Już wkrótce Dec Poland Tekpro pojawi się na dwóch ważnych imprezach targowych. Polagra Tech 2018 w Poznaniu (30.09.-04.10.) oraz SyMas Maintenance w Krakowie (10.10.-11.10). Zapraszamy na nasze stoiska.
więcej»
2018-07-18
Nowe Biuro Techniczne w Rzeszowie.
DEC Poland Tekpro otworzyło nowe Biuro Techniczne w Rzeszowie.
więcej»