Załadunek K-Tron

Zagadnienie obsługi materiałów sypkich było obecne od zawsze na różnych etapach produkcji artykułów spożywczych. W przeszłości rozważano te kwestie jako ostatnie, kiedy należało rozpracować szczegóły załadunku jednostek produkcyjnych.
TEKPRO DEC Group załadunek proszków proszków, pelletów, granulatów system Coperion K-TronRęczny załadunek proszków przez leje zasypowe był, w większości przypadków, preferowaną metodą załadunku zbiorników. Stąd też problemy związane z czystością, bezpieczeństwem i logistyką były częścią codziennego życia osób odpowiedzialnych za produkcję.
Obecnie, pod coraz bardziej rygorystycznymi standardami w branży spożywczej (HACCP, ATEX...), osoby odpowiedzialne za produkcję są wyczulone na problemy związane z obsługą materiałów sypkich i biorą je pod uwagę od samego początku w procesie projektowania. Wybór odpowiedniej technologii stał się żywotnym zagadnieniem dla właściwego rozwoju projektu, ponieważ może zasadniczo wpłynąć na sposób planowania całej instalacji począwszy od przygotowania układu funkcjonalnego, przez zwymiarowanie wyposażenia procesowego aż do określenia wielkości kosztu inwestycyjnego i konsekwentnie - kosztów operacyjnych.
W procesach produkcyjnych powszechnie stosowaną metodą przemieszczania produktu jest układ grawitacyjnego za- i rozładunku urządzeń procesowych. Wymaga on jednak wysokich pomieszczeń produkcyjnych, które nie zawsze są do dyspozycji bądź funkcjonalny układ urządzeń istniejących nie pozwala z niej skorzystać.
Pozostaje również nierozwiązany problem pylenia w obrębie urządzeń procesowych. Jest on przyczyną blokowania filtrów, długich czasów ich czyszczenia, wysokich kosztów obsługi. Rury łączące systemy grawitacyjne również mogą stanowić przeszkodę w łatwym przesypywaniu produktów. Powszechnie znane zjawisko zatykania przesypów pojawia się często kiedy obsługujemy produkty o złych charakterystykach przesypu lub gdy wilgotność podczas przesypu jest wysoka. Ani czyszczenie ani korygowanie układu tych rur, nierzadko kilkumetrowej długości, nie są łatwe, ponad to kompletacja wyposażenia jest dyktowana charakterystykami produktu a niekoniecznie przez logikę procesu. W końcu wreszcie - filozofia grawitacyjnego załadunku urządzeń zmusza inżynierów do projektowania kosztownych, wielopoziomowych obiektów produkcyjnych nie dających wielkiej swobody przyszłym modyfikacjom wyposażenia.
Problemy związane z obsługą materiałów sypkich nie są tak dobrze kontrolowalne jak te związane z obsługą płynów, prawdopodobnie dlatego, że problemy związane z obsługą materiałów sypkich są dużo bardziej złożone ze względu na szczególną naturę proszków.

Firma K-Tron oferuje szeroki wachlarz odbiorników pracującychTEKPRO DEC Group załadunek proszków proszków, pelletów, granulatów system Coperion K-Tron w układzie podciśnieniowym, nadciśnieniowym lub sekwencyjnym, umożliwiając załadunek proszków, pelletów czy granulatów.
 

Bazując na naszej wieloletniej współpracy ze światowym liderem w pneumatycznym rozładunku i transporcie materiałów sypkich, firmą Coperion K-Tron, chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem w tej materii...

Dostarczamy urządzenia do
obsługi materiałów sypkich w zakresie:
2018-09-27
Polagra Tech 2018 w Poznaniu (30.09.-04.10.) oraz SyMas Maintenance w Krakowie (10.10.-11.10)
Już wkrótce Dec Poland Tekpro pojawi się na dwóch ważnych imprezach targowych. Polagra Tech 2018 w Poznaniu (30.09.-04.10.) oraz SyMas Maintenance w Krakowie (10.10.-11.10). Zapraszamy na nasze stoiska.
więcej»
2018-07-18
Nowe Biuro Techniczne w Rzeszowie.
DEC Poland Tekpro otworzyło nowe Biuro Techniczne w Rzeszowie.
więcej»