Załadunek PTS

TEKPRO DEC Group - załadunek proszku za pomocą PTS (Powder Transfer System)PTS Feeder jest rodzajem odbiornika sypkiego produktu, który poprzez swą unikalną i opatentowaną budowę, pozwala na załadunek i dozowanie produktu z pełną hermetyzacją procesu, na przykład przy dosypywaniu substancji do hermetycznego miksera. Odbiornik PTS Feeder stanowi część systemu "PTS".

PTS (Powder Transfer System) jest opatentowaną przez firmę DEC metodą przenoszenia materiałów sypkich w ich fazie stałej za pomocą różnicy ciśnień (nad- i podciśnienia). Taki materiał najczęściej transportowany jest w fazie "sypkiej", w której jest niejako "rozcieńczony" przez przepływające powietrze. Metoda ta jest mało wydajna, gdyż wymaga dużych wydatków przepływu powietrza, co powoduje z jednej strony erozję instalacji poprzez cząsteczki produktu, a drugiej strony powoduje uszkodzenia samego produktu. Metoda transportu PTS bazuje na przenoszeniu produktu w jego fazie stałej, w której nabiera on własności cieczy, co łatwo można wykorzystać do jego wydajnego przemieszczenia w instalacji.

Produkowane przez TEKPRO odbiorniki PTS Feeder działają w sposób następujący.TEKPRO DEC Group - załadunek proszku za pomocą PTS (Powder Transfer System)


Przy zamkniętym zaworze V2, izolującym PTS od mieszalnika, zamkniętym zaworze V1(na linii zasysania produktu) oraz zamkniętym także zaworze V4 na doprowadzeniu sprężonego powietrza, otwieramy zawór V3. Otwarcie tego zaworu powoduje połączenie linii próżni na której się on znajduje z wnętrzem zbiornika PTS, poprzez płaską membranę znajdującą się pod górną pokrywą odbiornika. Po wytworzeniu odpowiedniego podciśnienia w zbiorniku, otwierany jest zawór V1. Powoduje to zassanie produktu i jego wysypanie do wnętrza zbiornika PTS. Membrana filtra chroni instalację przez przedostaniem się produktu na zewnątrz komory zbiornika PTS'a.

W kolejnym cyklu zamykany jest zawór linii produktowej V1 i przy utrzymaniu zamknięcia pozostałych zaworów, nadal przez krótki czas pozostaje otwarty zawór podciśnienia V3, co powoduje powstanie podciśnienia w komorze PTS'a.


TEKPRO DEC Group - załadunek proszku za pomocą PTS (Powder Transfer System)W następnym cyklu zamyka się ten zawór i otwiera zawór sprężonego powietrza V4. W instalacjach z produktami wybuchowymi czy reaktywnymi, zaworem tym doprowadza się gaz obojętny, na przykład azot lub argon. Powietrze lub gaz obojętny wpływając do wnętrza PTS'a powoduje oczyszczenie się membrany płaskiego filtra i wzrost ciśnienia wewnątrz.

Następuje teraz cykl w którym zamyka się zawór V4, otwierany jest zawórTEKPRO DEC Group - załadunek proszku za pomocą PTS (Powder Transfer System) V2, powodując wsypanie produktu do wnętrza zbiornika czy mieszalnika. Po opróżnieniu się komory PTS, następuje zamknięcie zaworu V2, po czym następuje otwarcie zaworu próżni V3. Cykl zaczyna się od początkowej fazy, przy czym podciśnienie wysysa z wnętrza PTS'a resztki atmosfery która się tam dostała z miksera. Dzięki takiej pracy oraz budowie urządzenia uzyskujemy pełną hermetyczność procesu, a więc możliwość pracy w strefach zagrożonych wybuchem, dużą szybkość zasysania produktu przy małych stratach sprężonego powietrza i linii próżni.

Dodatkową zaletą takiej konfiguracji jest możliwość niezwykle precyzyjnego dozowania transportowanego produktu.

INFORMACJE DODATKOWE na stronie DEC:

TEKPRO DEC Group - załadunek proszku za pomocą PTS (Powder Transfer System) P T S

 PTS Feeder

 PTS Mobile

 PTS Cleaning Device

Dostarczamy urządzenia do
obsługi materiałów sypkich w zakresie:
2018-09-27
Polagra Tech 2018 w Poznaniu (30.09.-04.10.) oraz SyMas Maintenance w Krakowie (10.10.-11.10)
Już wkrótce Dec Poland Tekpro pojawi się na dwóch ważnych imprezach targowych. Polagra Tech 2018 w Poznaniu (30.09.-04.10.) oraz SyMas Maintenance w Krakowie (10.10.-11.10). Zapraszamy na nasze stoiska.
więcej»
2018-07-18
Nowe Biuro Techniczne w Rzeszowie.
DEC Poland Tekpro otworzyło nowe Biuro Techniczne w Rzeszowie.
więcej»