Transfer proszków

Najlepszą metodą przemieszczania materiałów sypkich jest transport pneumatyczny. W zależności od aplikacji możemy wykorzystać transport nadciśnieniowy, podciśnieniowy lub sekwencyjny. Różnicę ciśnień, dzięki której powstaje możliwość przemieszczenia sypkiego produktu w rurociągu, możemy wytworzyć poprzez zastosowanie na jego początku dmuchawy - wtedy mówimy o transporcie nadciśnieniowym.

TEKPRO DEC Group System transportu pneumatycznego Coperion K-TronO transporcie podciśnieniowym mówimy, gdy od strony odbiornika zastosujemy urządzenie wytwarzające podciśnienie. Bez względu na rodzaj zastosowanego urządzenia wytwarzającego nad- czy też podciśnienie, różnica ciśnień pomiędzy wytwarzanym ciśnieniem / podciśnieniem/ a ciśnieniem atmosferycznym na drugim końcu rurociągu powoduje przepływ gazu, którym najczęściej jest powietrze atmosferyczne. Prędkość jego przepływu zależy przede wszystkim od wytworzonej różnicy ciśnień oraz od długości i średnicy rurociągu. TEKPRO DEC Group Transport pneumatyczny w fazie gęstejDuża prędkość przepływu powoduje unoszenie pojedynczych cząsteczek produktu oraz ich "segregację" w przypadku niejednorodnego produktu. Taki sposób transportu pneumatycznego nazywamy przenoszeniem w fazie "rzadkiej" (ang. "dilute phase"). Materiał jest niejako "rozcieńczony" przez przepływające powietrze. Metoda ta wymaga dużych wydatków przepływu powietrza, co powoduje z jednej strony erozję instalacji poprzez cząsteczki produktu, a drugiej strony powoduje uszkodzenia samego produktu.
Na ogół ten sam produkt możemy transportować także w fazie "gęstej" (ang. "dense phase"), używając mniejszych prędkości przepływającego medium.

Nie istnieje jednoznaczna metoda wyboru i projektowania instalacji transportu pneumatycznego.

Na przykład sprężanie powietrza na wlocie instalacji nadciśnieniowej powoduje wzrost jego temperatury, co powoduje wzrost temperatury transportowanego produktu. Taka instalacja musi być często wyposażana w dodatkowe elementy, takie jak na przykład zawory celkowe ("aerolock") oraz duże filtry i cyklony na wyjściu.
Każde rozszczelnienie takiej instalacji powoduje wydmuchanie produktu w miejscu uszkodzenia linii. Zaletą instalacji nadciśnieniowej jest możliwość zastosowania rurociągów o mniejszych średnicach, w porównaniu z instalacją podciśnieniową.

Zaletą instalacji podciśnieniowej jest brak możliwości wydmuchaniaTEKPRO DEC Group Transport pneumatyczny w fazie rzadkiej produktu z linii w przypadku jej uszkodzenia, mniejszy koszt związany z brakiem zaworów celkowych oraz mniejszymi filtrami na odbiorniku, okupiony większym kosztem pompy podciśnieniowej oraz większą średnicą rurociągów.

PTS (Powder Transfer System) jest opatentowaną przez firmę DEC metodą przenoszenia materiałów sypkich w ich fazie stałej za pomocą odpowiedniej sekwencji wytwarzanej różnicy ciśnień. Metoda transportu PTS polega na przenoszeniu produktu w jego fazie stałej, w której nabiera on własności cieczy, co łatwo można wykorzystać do jego wydajnego przemieszczenia w instalacji. Unikalność system transportu PTS, polega na wytworzeniu pełnej hermetyzacji procesu transportu pneumatycznego.

TEKPRO DEC Group Transport pneumatyczny w fazie gęstejBazując na swoim ponad stuletnim doświadczeniu w projektowaniu urządzeń i systemów transportu pneumatycznego, Firma Coperion K-Tron oferuje szeroki wachlarz odpowiednich układów transportu pracujących w układzie podciśnieniowym, nadciśnieniowym lub sekwencyjnym,TEKPRO DEC Group Transport pneumatyczny w fazie rzadkiej umożliwiając załadunek proszków, pelletów, tabletek czy granulatów.

Nasza wieloletnia współpraca z tym światowym liderem w pneumatycznym rozładunku i transporcie materiałów sypkich, pozwala dzielić się wspólnym doświadczeniem w tym zakresie...

Dostarczamy urządzenia do
obsługi materiałów sypkich w zakresie:
2018-09-27
Polagra Tech 2018 w Poznaniu (30.09.-04.10.) oraz SyMas Maintenance w Krakowie (10.10.-11.10)
Już wkrótce Dec Poland Tekpro pojawi się na dwóch ważnych imprezach targowych. Polagra Tech 2018 w Poznaniu (30.09.-04.10.) oraz SyMas Maintenance w Krakowie (10.10.-11.10). Zapraszamy na nasze stoiska.
więcej»
2018-07-18
Nowe Biuro Techniczne w Rzeszowie.
DEC Poland Tekpro otworzyło nowe Biuro Techniczne w Rzeszowie.
więcej»